Psycholog, psychoterapeuta w Legnicy - gabinet Agnieszka Grabarczyk

Umawianie wizyty

Spotkanie można umawiać:

Pracownia

Pracownię Rozwoju Psychologicznego tworzy zespół profesjonalnych psychologów oraz psychoterapeutów. Nasz zespół składa się z osób, które:
  • - ukończyły 5-letnie studia psychologiczne
  • - ukończyły 2-letnie studium socjoterapii
  • - ukończyły 4-letnią szkołę psychoterapii

  • Posiadają szerokie doświadczenie zawodowe:
  • - praca w szpitalu psychiatrycznym (DCZP we Wrocławiu)
  • - praca w gabinetach pomocy psychologicznej i psychoterapii (Wrocław, Legnica)

Zespół Pracowni to doświadczeni i wysoko wykwalifikowani specjaliści posiadający stosowne dyplomy psychologa oraz wykształcenie psychoterapeutyczne rekomendowane przez PTP.

Dbając o jakość naszej pracy poszerzamy naszą wiedzę oraz umiejętności w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Program obejmuje własną terapię szkoleniową, superwizje, diagnozę psychoterapeutyczną, psychopatologię, proses psychoterapii indywidualnej i grupowej. Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej spełnia wymogi certyfikacyjne szkolenia psychoterapeutycznego określone przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Standardy Pracy

Priorytetem jest dla nas zaufanie i bezpieczeństwo klienta, dlatego bezwzględnie przestrzegamy zasad Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa.

Dbamy o to, aby każde nasze spotkanie odbywało się w dogodnych dla Państwa warunkach – zapewniających prywatność oraz komfort rozmowy.

Gabinet w Legnicy

Zespół Pracowni Rozwoju Psychologicznego

Psycholog, psychoterapeuta - Agnieszka Grabarczyk   
Psycholog - Agnieszka Grabarczyk Pięcioletnie studia psychologiczne o specjalizacji psychologia kliniczna ukończyła na SWPS we Wrocławiu. Następnie swoją wiedze i umiejętności z zakresu psychoterapii rozwijała na szkoleniach w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym: czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej (zakończoną uzyskaniem dyplomu) oraz dwuletnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego. Swoją praktykę jako psycholog i psychoterapeuta zdobywała w gabinecie pomocy psychologicznej i psychoterapii, na oddziale dziennym w szpitalu psychiatrycznym DCZP we Wrocławiu, programach Akademickiego Centrum Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego oraz współpracy z DPS (w ramach badań nad wypaleniem zawodowym pod kierunkiem prof. Lidii Cierpiałkowskiej). Więcej

Psycholog, psychoterapeuta - Katarzyna Makuch   
Psycholog - Katarzyna Makuch Ukończyła 5-letnie studia magisterskie z dziedziny Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim, Studium Socjoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz 4 letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne z uzyskanym dyplomem psychoterapeuty. Swoją pracę prowadzi pod stałą superwizją specjalistów Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Obecnie podnosi swoje kwalifikacje jako psycholog kliniczny, w trakcie 4 letniego szkolenia nadzorowanego przez Krajowego Konsultanta w dziedzinie Psychologii Klinicznej. Na co dzień pracuje jako psycholog i psychoterapeuta w Szpitalu Psychiatrycznym, Ośrodku Neuropsychiatrii Dziecięcej. Prowadzi terapię grupową młodzieży, konsultacje psychologiczne dla rodziców oraz terapię indywidualną. W pracy szczególny nacisk kładzie na zachowanie Zasad Etyki Pracy Psychologa i Psychoterapeuty, ciągły rozwój w celu doskonalenia kompetencji oraz indywidualne podejście do człowieka.

Psycholog, psychoterapeuta - Bernadetta Wilczyńska    
Psycholog - Magdalena Gworys Absolwentka Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego i psychoterapeuta pracująca w nurcie psychodynamicznym. Ukończyła czteroletnie szkolenie w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Zespole Interwencji Kryzysowej, gdzie zajmowała się: interwencją w sytuacjach traumatycznych wydarzeń, diagnozą i terapią dla dzieci po urazach psychicznych - cierpiących na zaburzenia lękowe, depresyjne i zagrożonych demoralizacją społeczną. Odbyła również staż w Szpitalu Onkologicznym we Wrocławiu pracując z pacjentami w trakcie leczenia, a także pacjentami terminalnymi i ich rodzinami. Prowadzi wczesną interwencję terapeutyczną i terapię indywidualną z dziećmi i młodzieżą w placówce oświatowej a z dorosłymi w placówkach służby zdrowia. Zajmuje się diagnozą, konsultacjami i terapią dla osób dorosłych a także konsultacjami dla rodziców w sprawie dzieci i młodzieży oraz terapią dla dzieci i młodzieży.

Psychoterapeuta, psychodietetyk - Katarzyna Filip   
Psycholog - Katarzyna Filip Psychoterapeuta pracujący w nurcie psychodynamicznym. Ukończyła dwuletnie Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, a także czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Uzyskała również dyplom psychodietetyka po ukończeniu studiów podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Zrealizowała staż na Oddziale Psychiatrycznym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy. Obecnie pracuje na Oddziale Dziennym Szpitala Psychiatrycznego w Legnicy. Współpracuje z Poradnią Rodzinną w Legnicy i Lubinie. W prywatnym gabinecie prowadzi psychoterapię z młodzieżą i dorosłymi. W kontakcie z Pacjentem kieruje się zasadami Kodeksu Etyki Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów. Od lat niezmiennie zafascynowana złożonością ludzkiej natury.

Psychoterapeuta - Marcin Wilczyński   
Psycholog - Marcin Wilczyński Psychoterapeuta psychodynamiczny prowadzący terapię skoncentrowaną na przeniesieniu (TFP). Ukończył studia magisterskie na kierunku Filozofia - Komunikacja Społeczna na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Swoją wiedzę i umiejętności w zakresie psychoterapii nabył i nadal poszerza w Krakowskim Centrum Pychodynamicznym. Odbył również staż kliniczny na II Oddziale Ogólnym Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi. Pracując z pacjentem uwzględnia jego niepowtarzalność. Opiera się także na znaczeniu otwartości i bezpieczeństwa podczas relacji terapeutycznej. Pracę terapeutyczną prowadzi pod stałą superwizją specjalistów Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego oraz, niezależnie od tego, pod superwizją certyfikowanego superwizora TFP.