Psycholog, psychoterapeuta w Legnicy - gabinet Agnieszka Grabarczyk

Umawianie wizyty

Spotkanie można umawiać:

Pracownia

Pracownię Rozwoju Psychologicznego tworzy zespół profesjonalnych psychologów oraz psychoterapeutów. Nasz zespół składa się z osób, które:
  • - ukończyły 5-letnie studia psychologiczne
  • - ukończyły 2-letnie studium socjoterapii
  • - ukończyły 4-letnią szkołę psychoterapii

  • Posiadają szerokie doświadczenie zawodowe:
  • - praca w szpitalu psychiatrycznym (DCZP we Wrocławiu)
  • - praca w gabinetach pomocy psychologicznej i psychoterapii (Wrocław, Legnica)

Zespół Pracowni to doświadczeni i wysoko wykwalifikowani specjaliści posiadający stosowne dyplomy psychologa oraz wykształcenie psychoterapeutyczne rekomendowane przez PTP.

Dbając o jakość naszej pracy poszerzamy naszą wiedzę oraz umiejętności w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Program obejmuje własną terapię szkoleniową, superwizje, diagnozę psychoterapeutyczną, psychopatologię, proses psychoterapii indywidualnej i grupowej. Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej spełnia wymogi certyfikacyjne szkolenia psychoterapeutycznego określone przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Standardy Pracy

Priorytetem jest dla nas zaufanie i bezpieczeństwo klienta, dlatego bezwzględnie przestrzegamy zasad Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa.

Dbamy o to, aby każde nasze spotkanie odbywało się w dogodnych dla Państwa warunkach – zapewniających prywatność oraz komfort rozmowy.

Gabinet w Legnicy

Zespół Pracowni Rozwoju Psychologicznego

Psycholog, psychoterapeuta - Ewa Suchowacka    
Psycholog - Ewa Suchowacka Psycholog oraz psychoterapeuta pracujący w nurcie psychodynamicznym. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim, jest również absolwentką dwuletniego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Obecnie rozwija swoją wiedzę i umiejętności z zakresu psychoterapii w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w instytucjach edukacyjnych, Poradni Rodzinnej, na oddziale psychiatrycznym Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego oraz w zespole psychoterapii Centrum Neuropsychiatrii Neuromed. Na co dzień pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi prowadząc terapię indywidualną, warsztaty psychoedukacyjne oraz socjoterapię. W swojej pracy kieruje się przekonaniem, że każda terapia jest niepowtarzalnym procesem, dlatego zapewnia indywidualne podejście do każdego klienta i jego problemów.

Psycholog, psychoterapeuta - Bernadetta Wilczyńska    
Psycholog - Magdalena Gworys Absolwentka Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego i psychoterapeuta pracująca w nurcie psychodynamicznym. Ukończyła czteroletnie szkolenie w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Zespole Interwencji Kryzysowej, gdzie zajmowała się: interwencją w sytuacjach traumatycznych wydarzeń, diagnozą i terapią dla dzieci po urazach psychicznych - cierpiących na zaburzenia lękowe, depresyjne i zagrożonych demoralizacją społeczną. Odbyła również staż w Szpitalu Onkologicznym we Wrocławiu pracując z pacjentami w trakcie leczenia, a także pacjentami terminalnymi i ich rodzinami. Prowadzi wczesną interwencję terapeutyczną i terapię indywidualną z dziećmi i młodzieżą w placówce oświatowej a z dorosłymi w placówkach służby zdrowia. Zajmuje się diagnozą, konsultacjami i terapią dla osób dorosłych a także konsultacjami dla rodziców w sprawie dzieci i młodzieży oraz terapią dla dzieci i młodzieży.

Psycholog, psychoterapeuta - Magdalena Gworys   
Psycholog - Magdalena Gworys Pracuje z pacjentami dorosłymi i młodzieżowymi w nurcie psychodynamicznym. Zajmuje się również diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży oraz poradnictwem (m.in. konsultacje wychowawcze dla rodziców). 5-letnie studia psychologiczne ukończyła w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Jest absolwentką Krakowskiego Centrum Psychodyn. Obecnie przygotowuje się do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu, Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu oraz Zakładzie Opiekuńczono-Leczniczym dla Dzieci w Wierzbicach. Obecnie pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrocławiu, zajmuje się tam diagnozą i psychoterapią.

Psycholog, psychoterapeuta - Katarzyna Makuch   
Psycholog - Katarzyna Makuch Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Studium Socjoterapii Psychoterapii Młodzieży. Nadal podnosi swoje kwalifikacje z zakresu psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Swoją pracę prowadzi pod stałą superwizją specjalistów Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Na co dzień pracuje jako psycholog i psychoterapeuta w Szpitalu Psychiatrycznym, Ośrodku Neuropsychiatrii Dziecięcej oraz Przedszkolu. Prowadzi terapię grupową młodzieży, konsultacje psychologiczne dla rodziców oraz terapię indywidualną. W pracy szczególny nacisk kładzie na zachowanie Zasad Etyki Pracy Psychoterapeuty, ciągły rozwój w celu doskonalenia kompetencji oraz indywidualne podejście do człowieka.

Psycholog, psychoterapeuta - Agnieszka Grabarczyk   
Psycholog - Agnieszka Grabarczyk Pięcioletnie studia psychologiczne o specjalizacji psychologia kliniczna ukończyła na SWPS we Wrocławiu. Następnie swoją wiedze i umiejętności z zakresu psychoterapii rozwijała na szkoleniach w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym: czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej (zakończoną uzyskaniem dyplomu) oraz dwuletnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego. Swoją praktykę jako psycholog i psychoterapeuta zdobywała w gabinecie pomocy psychologicznej i psychoterapii, na oddziale dziennym w szpitalu psychiatrycznym DCZP we Wrocławiu, programach Akademickiego Centrum Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego oraz współpracy z DPS (w ramach badań nad wypaleniem zawodowym pod kierunkiem prof. Lidii Cierpiałkowskiej). Więcej

Psycholog, psychoterapeuta - Michał Strobel   
Psycholog - Michał Strobel Absolwent Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył również 4 letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Przynależy do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego - Oddział Wrocławski. Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową osób dorosłych. Swoje doświadczenie wykorzystuję między innymi na oddziale dziennym w szpitalu psychiatrycznym. Swoją pracę poddaje regularnej kontroli u superwizorów związanych Polskim Towarzystwem Psychiatrycznym i KCP. Na co dzień pracuje z ludźmi, pomagając im radzić sobie z tym, z czym da się poradzić i godzić się z sytuacjami, na które poradzić już nic nie można. "Życie to szereg wyzwań i trudności, wobec których trzeba przyjąć jakąś postawę. Moim zadaniem jest sprawiać, aby ludzie, z którymi pracuję, pokonywali przeszkody, zamiast pozostawać biernymi wobec nich. Wiąże się to z poznawaniem i przekraczaniem swoich granic. Mierzę się z tym zarówno w gabinecie psychoterapeutycznym, jak i w terenie".

Psycholog, psychoterapeuta - Magdalena Grudzińska   
Psycholog - Kagdalena Grudzińska Psycholog, psychoterapeuta oraz oligfrenopedag. Pięcioletnie studia psychologiczne ukończyła we Wrocławiu. Następnie swoją wiedze i umiejętności z zakresu psychoterapii rozwijała na szkoleniach w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym: dwuletnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej. Obecnie przygotowuje się do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi psychoterapię dzieci, młodzieży i dorosłych w oparciu o nurt psychodynamiczny. Pracuje pod stałą superwizją specjalistów z Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Doświadczenie zdobywane w placówkach publicznych i niepublicznych pozwala jej skutecznie prowadzić psychoterapię pacjentów dzieci jak i dorosłych.