Psycholog Legnica

Co oferujemy

Psycholog - Agnieszka Grabarczyk Wykształcenie psychologiczne, szkoła psychoterapeutyczna oraz liczne doświdczenie zawodowe pozwalają nam spojrzeć na wiele zagadnień w szerokiej perspektywie. W swojej praktyce zawodowej zapoznaliśmy się zarówno z osobami, które szukają pomocy w psychoterapii, jak i z ludźmi, którzy mają potrzebę doraźnego wsparcia w trudnej dla nich sytuacji życiowej. Dlatego Pracownia Rozwoju Psychologicznego swoim klientom oferuje zarówno wsparcie przy osiągnięciu zamierzonych rezultatów, konsultacje psychologiczną jak również klasyczną psychoterapię.

Każda osoba przyjmująca w gabinecie Pracowni Rozwoju Psychologicznego w Legnicy posiada szerokie doświadczenie zawodowe: zarówno w pracy na oddziałach dziennych lub zamkniętych w szpitalu psychiatrycznym (DCZP we Wrocławiu) jak i w gabinetach pomocy psychologicznej i psychoterapii (Wrocław, Legnica).

Jesteśmy absolwentami wyższych uczelni, nadających nam tytuł magistra psychologa. W trakcie 5-letniej edukacji nabyliśmy odpowiednią wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat psychiki ludzkiej, zachowań i motywacji. Dzięki temu możemy zajmować się diagnostyką oraz poradnictwem psychologicznym.

Zespół Pracowni tworzą osoby, które posiadają również wykształcenie psychoterapeutyczne, tzn. 4-latnie Studium Psychoterapii Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego oraz poprzedzające je 2-letnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego. Szkoła KCP jest akredytowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i składa się na nie: własna psychoterapia, warsztaty teoretyczne i praktyczne, praktyka pod superwizją oraz staż kliniczny.

Agnieszka Grabarczyk

Psychoterapeuta - Agnieszka Grabarczyk Psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta oraz współzałożyciel Pracowni Rozwoju Psychologicznego W swojej pracy bazuje na zdobytej wiedzy, doświadczeniu oraz regularnym superwizjom. Kieruje się otwartością, zwracając szczególną uwagę na różnorodność zagadnień, z którymi się spotyka. "Każdy człowiek jest niepowtarzalny i inaczej reaguje w różnych sytuacjach, stąd staram zrozumieć indywidualne potrzeby pacjentów". Czytaj więcej

Szkoły, szkolenia zespołu

 • 5 letnie studia magisterskie nadające tytuł psychologa (SWPS lub Uniwersytet Wrocławski)
 • 2 letnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym
 • 4 letnie Studium Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie (KCP) na które składa się:
 • - zajęcia teoretyczne i praktyczne (łączny czas trwania szkolenia - 1250 godzin),
 • - własne doświadczenia terapeutyczno-szkoleniowe - 250 godzin,
 • - staż kliniczny - 300 godzin,
 • - przedstawienie 30 prezentacji superwizyjnych,
 • - przygotowanie, w formie pisemnej, „prezentacji przypadku” psychoterapii indywidualnej,
 • - uzyskanie pozytywnej opinii prowadzącego superwizora.

Wykształcenie psychoterapeutyczne

Nasza edukacja związana jest ze Szkołą Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego - specjalistycznym podyplomowym szkoleniem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.

Poszczególne etapy szkolenia realizowane są poprzez m.in.: wykłady, seminaria, analizę materiałów video oraz warsztaty, grupa „self-experience” (doświadczenie szkoleniowe, prowadzone w modelu analizy grupowej), superwizja grupową -„seminarium balintowskie” (jest formą superwizji wykorzystującej proces grupowy do pogłębionej diagnozy relacji terapeutycznej, z edukacyjnym komentarzem superwizora, uzupełnianej o analizę zapisu sesji), analiza przypadków w terapii (praca w grupie dot. opisu przypadków, praca w oparciu o własną praktykę terapeutyczną)

Na różnych etapach szkolenia, kadra KCP przeprowadza weryfikację uczestników do kształcenia na kolejnych, wyższych poziomach, przyjmując za podstawę selekcji następujące parametry:

 • - aktualne doświadczenie zawodowe szkolącego się
 • - sprawdzony testowo stopień przyswojenia wiedzy z zakresu teorii prezentowanej na seminariach i wykładach
 • - dojrzałość osobistą oraz zdolność do uczenia się, szacowaną przez kadrę kształcącą KCP, wynikającą z uwarunkowań osobowościowych i interpersonalnych kursanta.

Standardy pracy

Z uwagi na wysoką jakość prowadzonej psychoterapii, poddajemy ją regularnej superwizji u superwizorów Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Superwizja to spotkanie terapeuty z innym specjalistą posiadającym certyfikat superwizora, mająca za cel zapewnienie wysokiego standardu świadczonych usług terapeutycznych.

Dbamy o to, aby każde nasze spotkanie odbywało się w dogodnych dla Państwa warunkach (ustalony dzień i godzina) zapewniających prywatność oraz komfort rozmowy.

Priorytetem jest dla nas zaufanie i bezpieczeństwo klienta, dlatego bezwzględnie przestrzegamy zasad Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa.