Psycholog, psychoterapeuta w Legnicy - gabinet Agnieszka Grabarczyk

Dlaczego warto wybrać Pracownię Rozwoju Psychologicznego

Nasz zespół składa się z osób, które:
  • - ukończyły 5-letnie studia psychologiczne
  • - ukończyły 2-letnie studium socjoterapii
  • - ukończyły (lub są na 4 roku) 4-letnią szkołę psychoterapii

  • Posiadają szerokie doświadczenie zawodowe:
  • - praca w szpitalu psychiatrycznym (DCZP we Wrocławiu)
  • - praca w gabinetach pomocy psychologicznej i psychoterapii (Wrocław, Legnica)
  • - poddają swoją pracę regularnej superwizji u superwizorów Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego

Poniżej udostępniamy kalendarze wolnych terminów na bieżący tydzień:
Sprawdź wolne terminy

Pracownia Rozwoju Psychologicznego

Pracownię Rozwoju Psychologicznego tworzy zespół profesjonalnych psychologów oraz psychoterapeutów. Jesteśmy absolwentkami wyższych uczelni, nadających nam tytuł magistra psychologa o specjalności psychologia kliniczna. Dbając o jakość naszej pracy poszerzamy naszą wiedzę oraz umiejętności w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Program obejmuje własną terapię szkoleniową, superwizje, diagnozę psychoterapeutyczną, psychopatologię, proces psychoterapii indywidualnej i grupowej. Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej spełnia wymogi certyfikacyjne szkolenia psychoterapeutycznego określone przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Kadra DCRO

Jesteśmy członkami Towarzystawa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Gabinet w Legnicy

Priorytetem jest dla nas zaufanie i bezpieczeństwo klienta, dlatego bezwzględnie przestrzegamy zasad Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa.

Najczęstsze pytania

Kto to jest psycholog? Psycholog to absolwent magisterskich studiów psychologicznych. W trakcie 5-letniej edukacji nabywa odpowiednią wiedzę teoretyczną (często również praktyczną) na temat psychiki ludzkiej, zachowań i motywacji. Psycholog może zajmować się diagnostyką psychologiczną, do której może wykorzystywać narzędzia psychologiczne. Psycholog może także zajmować się poradnictwem psychologicznym (szkoły, poradnie), jednak bez przygotowania psychoterapeutycznego (dodatkowego szkolenia - zazwyczaj 4 letniego) nie ma kompetencji do prowadzenia psychoterapii.

Kto to jest psychoterapeuta? Psychoterapeuta powinien być wysoko wykwalifikowanym specjalistą, który po studiach wyższych (humanistycznych, najczęściej psychologii) uczestniczył dodatkowo w co najmniej kilkuletnim (zazwyczaj 4 lub 5 letnim) specjalistycznym szkoleniu, na które składa się własna psychoterapia, warsztaty teoretyczne i praktyczne, praktyka pod superwizją oraz staż kliniczny. Może też nim być osoba w trakcie szkolenia, po trzecim roku lub następnych latach szkolenia atestowanego przez PTP (zgodnie z NFZ). W tej dziedzinie panuje niestety chaos, gdyż istnieją różne szkoły, organizacje oraz stowarzyszenia oferujące rozmaite kursy, będące świadectwem odbycia pewnego programu szkoleń (ale warunki ich otrzymania znacznie się od siebie różnią -od przejścia czasochłonnych procedur, do odbycia względnie krótkich np. kilku tygodniowych warsztatów). W tej sytuacji najbardziej cenione w Polsce jest ukończenie szkoleń psychoterapeutycznych atestowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne lub rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Lista rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne ośrodków szkolących w psychoterapii znajduje się tutaj
Zawód psychologa czy psychiatry jest odrębnym zawodem.

Co to jest superwizja? Superwizja dotycząca prowadzenia psychoterapii, to regularne spotkania terapeuty z innym specjalistą posiadającym certyfikat superwizora. Praca ta może przebiegać indywidualnie lub grupowo. Superwizja ma pomagać psychoterapeucie lepiej leczyć pacjenta. I to jest jej podstawowy cel. Poprzez psychoterapię i superwizję psychoterapeuta uświadamia sobie własne ograniczenia płynące z cech osobistych, braku rozumienia czy świadomości wpływu, jaki wywiera na inne osoby i jaki wpływ jest wywierany na niego. Celem superwizji jest pomoc terapeucie w przyjrzeniu się jego własnemu doświadczeniu w pracy z pacjentem, ewentualnym przeszkodom w tym kontakcie leżącym zarówno po stronie samego terapeuty jak i pacjenta, jak również zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług terapeutycznych. Ze względu na to, że każda osoba posiada swoje ograniczenia ważne jest, aby psychoterapeuci prowadzący terapię, poddawali swoją pracę regularnej superwizji.

Psychoterapia psychodynamiczna Obecnie psychoterapia to jedna z podstawowych forma pomocy dla osób, które nie radzą sobie z określonymi sytuacjami lub przeżywanymi uczuciami. Proces ten ma na celu poprawę funkcjonowania w życiu codziennym, poszerzenie własnej świadomości oraz rozwój osobowości. Podczas sesji staramy się dobierać metodę i technikę pracy tak, aby osoba uczestnicząca w terapii mogła lepiej rozumieć napotkane problemy i dokonać zmiany w pożądanym kierunku. W czasie wspólnych spotkań poszukujemy przyczyn cierpienia, pomagamy w zrozumieniu swoich uczuć oraz motywów i mechanizmów postępowania. Dla kogo ta terapia jest polecana, w jakich problemach jest skuteczna? "Podejście psychodynamiczne w psychoterapii daje możliwość objęcia jej procedurami praktycznie pełną populację pacjentów, aczkolwiek jest szczególnie efektywna w tych zaburzeniach, do których likwidacji nieodzowna jest zmiana w zakresie wewnętrznych, nieświadomych obrazów obiektów i intrapsychicznych relacji." - Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.

Psychoterapia a leki Farmakoterapia (oczywiście w uzasadnionych przypadkach) jest bardzo ważna i wraz z psychoterapią stanowią w wielu obszarach leczenia dobre połączenie. Należy pamiętać, że zadaniem leków jest leczenie doraźne objawów. Psychoterapia zaś ma na celu poznanie przyczyny, która powoduje, że te objawy występują. Terapia pomaga odnaleźć źródła cierpienia, poszerzyć świadomość siebie oraz lepiej zrozumieć własne emocje, co pozwala na dokonanie zmian w życiu i poprawie jego jakości.