Psycholog Legnica

Co oferuję

Psycholog - Agnieszka Grabarczyk W swojej pracy bazuje na zdobytej wiedzy, doświadczeniu oraz regularnym superwizjom. Kieruje się otwartością, zwracając szczególną uwagę na różnorodność zagadnień, z którymi się spotyka.

W psychoterapii pracuję w nurcie psychodynamicznym, który pozwala poszerzyć świadomość siebie, rozumieć świat wewnętrzny, odnaleźć przyczyny problemów emocjonalnych oraz wprowadzić zmiany w różnych obszarach życia. Każdy człowiek jest niepowtarzalny, zatem relacja terapeutyczna ma swój własny, indywidualny przebieg i rytm.

Doświadczenie zawodowe

Psychoterapeuta - Agnieszka Grabarczyk Wykształcenie psychologiczne oraz psychoterapeutyczne ugruntowiłam w różnych doświadczeniach zawodowych. Swoją praktykę jako psycholog i psychoterapeuta zdobywałam w:
 • Gabinecie pomocy psychologicznej i psychoterapii, (prowadzenie konsultacji psychologicznych, psychoterapii)
 • Na oddziale dziennym w szpitalu psychiatrycznym DCZP we Wrocławiu (prowadzenie terapii grupowej oraz zajęć psychologicznych/terapeutycznych, kontakty indywidualne z pacjentami)
 • Programach Akademickiego Centrum Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego SWPS (praca z dziećmi z nadpodudliwością ruchową oraz ich rodzinami),
 • Współpracy z DPS (w ramach badań nad wypaleniem zawodowym pod kierunkiem prof. Lidii Cierpiwłkowskiej).

Szkoły, szkolenia

 • 4-letnie Studium Psychoterapii Psychodynamicznej KCP (uzyskany Dyplom Psychoterapeuty Psychodynamicznego)
 • 2-letnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym
 • 5-letnie studia magisterskie w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej we Wrocławiu – specjalizacja psychologia kliniczna
 • dodatkowy moduł w ramach studiów magisterskich swps: seksuologia
 • 5-letnie studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
 • Program Ułatwiamy Życie z Nadpobudliwością prowadzony przez Akademickie Centrum Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego SWPS
 • Ważniejsze warsztaty: umiejętności kliniczne, diagnoza psychologiczna, studium przypadku, diagnoza neuropsychologiczna, uzależnienie od alkoholu i współuzależnienie, zachowania suicydalne, psychopatologia rozwojowa dzieci i młodzieży
 • Kursy, szkolenia: coaching, współpraca w zespole, elementy prezentacji i budowy wizerunku, twórcze rozwiązywanie problemów, warsztat asertywności, zarządzanie czasem

Wykształcenie

Swoje pierwsze studia ukończyłam na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, gdzie uzyskałam tytuł magistra ekonomii. Zdobytą wiedzę wykorzystywałam i poszerzałam w codziennej praktyce zawodowej (moje zaciekawienie dotyczyło w szczególności szkoleń, coachingu, zarządzania zasobami ludzkimi).
 

Zainteresowanie osobowością człowieka spowodowało, iż postanowiłam kontynuować edukację na kolejnych studiach. Uzyskałam tytuł magistra psychologii w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej we Wrocławiu o specjalności psychologia kliniczna. Wybrana specjalizacja wprowadziła mnie w różne formy praktyki klinicznej, z naciskiem na problematykę zdrowia psychicznego oraz obszary psychoterapii.

 

Kolejne etapy kształcenia realizowałam w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym – rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Uzyskałam dyplom psychoterapeuty psychodynamicznego podczas Studium Psychoterapii Psychodynamicznej KCP oraz ukończyłam Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego. Nadal poszerzam swoje doświadczenie oraz wiedzę uczestnicząć w superwizjach

 

Superwizja

Superwizja to proces uczenia się - psychoterapeuta pracuje z bardziej doświadczonym specjalistą (superwizorem) nad wzbogacaniem własnych umiejętności i doświadczenia zawodowego. Najważniejszym celem superwizji jest dobro pacjenta, drugim równie ważnym jest rozwój zawodowy pychoterapeuty.

Z uwagi na dbałość o wysoką jakość prowadzonej przeze mnie psychoterapii, poddaję ją regularnej obserwacji u superwizorów Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Superwizja indywidualna i grupowa - mgr Andrzej Trzęsicki; superwizja grupowa - mgr Paweł Glita.

Priorytetem jest dla mnie zaufanie i bezpieczeństwo klienta, dlatego bezwzględnie przestrzegam zasad Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa.