Psycholog Legnica

Co oferuję

Psycholog - Agnieszka Grabarczyk Zawsze kieruję się otwartością, zwracając szczególną uwagę na różnorodność zagadnień, z którymi się spotykam W swojej pracy bazuję na profesjonalnej wiedzy i sprawdzonych metodach pomocy psychologicznej - to jest mój fundament. Każdy człowiek jest niepowtarzalny i inaczej reaguje w różnych sytuacjach, stąd zawsze staram się dostosować do indywidualnych potrzeb.

W psychoterapii pracuję w nurcie psychodynamicznym, który pozwala poszerzyć świadomość siebie, zrozumieć swoje emocje oraz odnaleźć wewnętrzny spokój. Dla osób, które nie czują się gotowe na pełną, systemową psychoterapię, natomiast oczekują doraźnej pomocy oferujemy spotkania dostosowane do tych potrzeb.

Doświadczenie zawodowe

Psychoterapeuta - Agnieszka Grabarczyk Wykształcenie psychologiczne oraz psychoterapeutyczne ugruntowiłam w szerokich doświadczeniach zawodowych. Swoją praktykę jako psycholog i psychoterapeuta zdobywałam w:
 • Gabinecie pomocy psychologicznej i psychoterapii, (prowadzenie konsultacji psychologicznych, psychoterapii)
 • Na oddziale dziennym w szpitalu psychiatrycznym DCZP we Wrocławiu (prowadzenie terapii grupowej oraz zajęć psychologicznych/terapeutycznych, kontakty indywidualne z pacjentami, prowadzenie dokumentacji szpitalnej)
 • Programach Akademickiego Centrum Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego SWPS (praca z dziećmi z nadpodudliwością ruchową oraz ich rodzinami),
 • Współpracy z DPS (w ramach badań nad wypaleniem zawodowym pod kierunkiem prof. Lidii Cierpiwłkowskiej).

Szkoły, szkolenia

 • 5-letnie studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
 • 5-letnie studia magisterskie w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej we Wrocławiu – specjalizacja psychologia kliniczna
 • dodatkowy moduł w ramach studiów magisterskich swps: seksuologia
 • 4-letnie Studium Psychoterapii Psychodynamicznej KCP (uzyskany Dyplom Psychoterapeuty Psychodynamicznego)
 • 2-letnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym
 • Program Ułatwiamy Życie z Nadpobudliwością prowadzony przez Akademickie Centrum Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego SWPS
 • Ważniejsze warsztaty: umiejętności kliniczne, diagnoza psychologiczna, studium przypadku, diagnoza neuropsychologiczna, uzależnienie od alkoholu i współuzależnienie, zachowania suicydalne, psychopatologia rozwojowa dzieci i młodzieży
 • Kursy, szkolenia: coaching, współpraca w zespole, elementy prezentacji i budowy wizerunku, twórcze rozwiązywanie problemów, warsztat asertywności, zarządzanie czasem

Wykształcenie

Swoje pierwsze studia ukończyłam na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, gdzie uzyskałam tytuł magistra ekonomii. Zdobytą wiedzę wykorzystywałam i poszerzałam w codziennej praktyce zawodowej (moje zaciekawienie dotyczyło w szczególności szkoleń, coachingu, zarządzania zasobami ludzkimi).
 

Zainteresowanie osobowością człowieka spowodowało, iż postanowiłam kontynuować edukację na kolejnych studiach. Uzyskałam tytuł magistra psychologii w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej we Wrocławiu o specjalności psychologia kliniczna. Wybrana specjalizacja wprowadziła mnie w różne formy praktyki klinicznej, z naciskiem na problematykę zdrowia psychicznego oraz obszary psychoterapii.

 

Kolejne etapy kształcenia realizowałam w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym – rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Uzyskałam dyplom Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego a także ukończyłam kurs Podstawy Psychoterapii Psychodynamicznej. Nadal uczestniczę w kilkuletnim Studium Psychoterapii – poszerzając swoje doświadczenie oraz wiedzę

 

Praktyka zawodowa

Swoją praktykę jako psycholog i psychoterapeuta zdobywałam w gabinecie pomocy psychologicznej i psychoterapii, programach Akademickiego Centrum Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego SWPS, współpracy z DPS oraz na oddziale dziennym w szpitalu psychiatrycznym DCZP we Wrocławiu.

Priorytetem jest dla mnie zaufanie i bezpieczeństwo klienta, dlatego bezwzględnie przestrzegam zasad Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa.

Z uwagi na wysoką jakość prowadzonej przeze mnie psychoterapii, poddaję ją regularnej superwizji u superwizorów Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.